DOKUMENTY

DOKUMENTY, REGULAMINY, PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZSP

Statut Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Bytyniu

Statut Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Program profilaktyczno-wychowawczy 2022/2023

Procedury bezpieczeństwa w ZSP w Bytyniu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid19 ZSP Bytyń od 28.03.2022

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego 2022-2023

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy

Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego w ZSP w Bytyniu

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników

Ceremoniał pocztu sztandarowego

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Zasady oceniania kl I -V.Pietrzak-Sikorska

Zasady oceniania w kl. 2- M. Borkowska

Zasady oceniania w kl. 3 -D.Łuczak

PZO j.angielski kl.1-3 – E.Fronczak

PZO j.polski – M. Konieczna

PZO wf – D.Kaźmierczak, Ł. Dorocinkowski

PZO chemia – M. Borkowska

PZO historia – O.Kaczmarek

PZO_wos- O.Kaczmarek

PZO_przyroda_geografia_biologia – A. Pempera

PZO matematyka -M. Nowak

PZO historia – I. Ludwiczak

PZO fizyka – R. Antkowiak

PZO technika – M. Klak

PZO EDB – M. Klak

PZO_muzyka – R. Winiecki

PZO_plastyka – R. Winiecki

PZO j.polski – J. Napierała

PZO matematyka – A. Słowik

PROGRAMY NAUCZANIA

Przedmiot Autor, tytuł Link/plik
Edukacja wczesnoszkolna Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1–3 „Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam

– poznaję – wyjaśniam – tworzę.

Alina Budniak

Mirosław Kisiel

Małgorzata Mnich

https://dlanauczyciela.pl/zasob/190909,program-edukacji-wczesnoszkolnej-w-klasach-1-3-wielka-przygoda.pdf
Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej .
Ewa Maria TuzBarbara Dziedzic
https://dlanauczyciela.pl/zasob/196956,program-nauczania-geografii-w-szkole-podstawowej-planeta-nowa.pdf
Biologia Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życia. Anna Zdziennicka

https://dlanauczyciela.pl/zasob/154639,program-nauczania-biologii-w-klasach-5-8-szkoly-podstawowej-puls-zycia.pdf
Przyroda „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
Jolanta Golanko
https://dlanauczyciela.pl/zasob/197662,program-nauczania-tajemnice-przyrody-2020.pdf
Wychowanie przedszkolne  – zerówka Rozwój – Wychowanie-Edukacja. Program wychowania przedszkolnego. Anna Stalmach-Tkacz https://dlanauczyciela.pl/zasob/258793,-rozwoj-wychowanie-edukacja-program-wychowania-przedszkolnego.pdf
Matematyka kl.4-6 Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Marcin Braun

https://dlanauczyciela.pl/zasob/155038,program-nauczania-matematyka-z-kluczem-dla-klas-4-8-szkoly-podstawowej.pdf
Matematyka kl. 8 Program autorski G. Socha
Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Muzyka Program nauczania muzyki

w szkole podstawowej

Lekcja muzyki. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

https://dlanauczyciela.pl/zasob/199885,program-nauczania-ogolnego-muzyki-w-klasach-4-7-szkoly-podstawowej-lekcja-muzyki.pdf
Plastyka Program nauczania plastyki

w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła! Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

https://dlanauczyciela.pl/zasob/199876,program-nauczania-plastyki-w-klasach-4-7-szkoly-podstawowej-do-dziela.pdf
Historia Program nauczania historii kl.4-8 „Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

https://dlanauczyciela.pl/zasob/154591,program-nauczania-historii-kl4-8-wczoraj-i-dzis.pdf
Wiedza o społeczeństwie Program nauczania z rozkładem materiału „Dziś i jutro”

Barbara Furman

https://dlanauczyciela.pl/zasob/223473,program-nauczania-z-rozkladem-materialu-dzis-i-jutro.docx
Technika Program nauczania techniki dla szkoły podstawowej “Jak to działa?”

Lech Łabecki, Marta Łabecka

https://dlanauczyciela.pl/zasob/154720,program-nauczania.pdf
Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania EDB „Żyję i działam bezpiecznie”. 

Jarosław Słoma

https://dlanauczyciela.pl/zasob/154606,program-nauczania-edukacji-dla-bezpieczenstwa-w-szkole-podstawowej.pdf
Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik

Maria Litwin

https://dlanauczyciela.pl/zasob/158599,program-nauczania-chemii-w-szkole-podstawowej.pdf

 

 

REKRUTACJA na rok 2022/2023

Zarządzenie nr 250 2022

Oddziały przedszkolne w Bytyniu/Przedszkole w Gaju Wielkim

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rok szkolny 2022 2023

Oświadczenie – rodzeństwo w przedszkolu

Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Gminy Kaźmierz

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu ;prowadzeniu działalnosci gospodarczej;pobieraniu nauki 2022 2023

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Deklaracja pozostania w przedszkolu w roku szkolnym 2022 2023

Klasa 1 Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Bytyniu

Regulamin-rekrutacji-dzieci-do-klasy-pierwszej

Zgłoszenie do klasy 1

Wniosek o przyjęcie do klasy 1

Oświadczenie do wniosku

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Bytyniu

Wniosek o przyjęcie do szkoły rok szkolny 2022 2023

oświadeczenie-do-wniosku

POTWIERDZENIE-WOLI-PRZYJĘCIA-DO-SZKOŁY

zgłoszenie-do-klasy-

 

PRZYDATNE INFORMACJE NT. PROFILAKTYKI KORONAWIRUSA W SZKOLE

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

8-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_2

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_3

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2

08-MEN-Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków_7

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6

Kryteria dot. zmiany trybu nauczania

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4

Schemat działania – zakażenie

08-MEN-prezentacja_26.08.2020

Trisept-Max-Karta-Charakterystyki – płyn do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie i pracownicy korzystają w placówce.

 

DO POBRANIA