DOKUMENTY

DOKUMENTY, REGULAMINY, PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZSP

Statut Szkoły Podstawowej w Bytyniu

Statut Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Procedury bezpieczeństwa w ZSP w Bytyniu

Procedury ZSP Bytyń covid

Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Procedura organizowania WWRDz

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy

Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego w ZSP w Bytyniu

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PZO chemia

PZO fizyka

PZO J. angielski klasa 1

PZO J.angielski 4-8

PZO Język Angielski Klasy 2-3

PZO niemiecki

PZO przyroda biologia geografia

PZO technika

PZO wf

PZO_historia_kl.4,6,8

PZO_historia_kl.7

PZO_wos

PZO-j.polski kl. 4 i 6

Stałe kryteria oceniania kl1

Stałe kryteria oceniania klasa 3

Stałe kryteria oceniania klasa-2

 

REKRUTACJA

harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021.2022

regulamin rekrutacji do przedszkola-2021-2022

regulamin-rekrutacji-dzieci-do-klasy-pierwszej- 2021-2022 + załączniki

OŚWIADCZENIE – RODZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU 2021 2022

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 2021 2022

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2021 2022

Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej GK 2021 2022

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rok szkolny 2021 2022

Oświadczenie o zatrudnieniu ;prowadzeniu działalnosci gospodarczej;pobieraniu nauki 2021 2022

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola 2021 2022

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE NT. PROFILAKTYKI KORONAWIRUSA W SZKOLE

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

8-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_2

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_3

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2

08-MEN-Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków_7

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6

Kryteria dot. zmiany trybu nauczania

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4

Schemat działania – zakażenie

08-MEN-prezentacja_26.08.2020

Trisept-Max-Karta-Charakterystyki – płyn do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie i pracownicy korzystają w placówce.

 

DO POBRANIA