DOKUMENTY

DOKUMENTY, REGULAMINY, PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZSP

Statut Szkoły Podstawowej w Bytyniu

Statut Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-22

Procedury bezpieczeństwa w ZSP w Bytyniu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID19 ZSP Bytyń

Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Procedura organizowania WWRDz

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin świetlicy

Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego w ZSP w Bytyniu

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Zasady oceniania w kl. 1 – M.Borkowska

Zasady oceniania kl.2  – D. Łuczak

Zasady oceniania kl. 3 – V. Pietrzak-Sikorska

PZO j.angielski kl. 1-2 – E. Fronczak

PZO j.angielski kl. 3 – A. Skrodzka

PZO j. angielski kl. 4-8 – A.Skrodzka

PZO j.polski kl. 5 i 7 – M. Konieczna

PZO j.polski kl. 4 i 8 – M. Piasecka

PZO chemia – M.Borkowska

PZO_historia – I. Ludwiczak

PZO historia – O.Kaczmarek

PZO_wos – O. Kaczmarek

PZO w-f kl. 4-8 – D. Kaźmierczak, Ł. Dorocinkowski

PZO technika – M. Klak

PZO EDB – M. Klak

PZO przyroda, biologia, geografia – A. Pempera

PZO fizyka – R. Antkowiak

PZO religia – M. Roszak

PZO matematyka – M.Nowak

PZO matematyka kl.8 informatyka kl.4-8 – G.Socha

PZO j.niemiecki – M. Adamek

PZO_muzyka – R. Winiecki

PZO_plastyka – R. Winiecki

 

REKRUTACJA

harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021.2022

regulamin rekrutacji do przedszkola-2021-2022

regulamin-rekrutacji-dzieci-do-klasy-pierwszej- 2021-2022 + załączniki

OŚWIADCZENIE – RODZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU 2021 2022

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 2021 2022

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 2021 2022

Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej GK 2021 2022

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rok szkolny 2021 2022

Oświadczenie o zatrudnieniu ;prowadzeniu działalnosci gospodarczej;pobieraniu nauki 2021 2022

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola 2021 2022

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE NT. PROFILAKTYKI KORONAWIRUSA W SZKOLE

08-MEN-Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka_1

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

8-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_2

08-MEN-Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_3

08-MEN-Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu_9

08-MEN-Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2

08-MEN-Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków_7

08-MEN-Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_10

08-MEN-Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku_6

Kryteria dot. zmiany trybu nauczania

08-MEN-Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_4

Schemat działania – zakażenie

08-MEN-prezentacja_26.08.2020

Trisept-Max-Karta-Charakterystyki – płyn do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie i pracownicy korzystają w placówce.

 

DO POBRANIA