Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa

wakat – Przewodnicząca
Anna Fertsch – zastępca przewodniczącego
Natalia Taisner – sekretarz
Katarzyna Mocha – skarbnik
Marta Pisarczyk – członek
Marta Swojak – członek
Paulina Bekas – członek
Anna Witkowska – członek
Angelika Woźna – Gorzelniak – członek