Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22

– Anna Palszys, Przewodnicząca
– Angelika Woźniak-Gorzelniak, zastępca przewodniczącego
– Roksana Kłossok, sekretarz
– Inga Starosta, skarbnik
– Robert Górczak, członek
– Agnieszka Olejniczak, członek
– Królik, członek
– Hanna Antoniewska, członek
– Paulina Kozłowska, członek
– Magdalena Kubiaczyk, członek