LOGOPEDA

Logopedzi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bytyniu:

  • Monika Borkowska – zajęcia logopedyczne w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu
  • Marzena Bielecka – zajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu
  • Marta Anders – zajęcia logopedyczne w Publicznym Przedszkolu w Gaju Wielkim