Ważne terminy

Zebrania z rodzicami.

Data i godz.

rodzaj zebrania

31.08 – 04.09.2020 Zebrania informacyjne
26 – 30.10.2020 Zebrania/konsultacje
21 – 23.12.2020 Konsultacje– informacja o zagrożeniach
22 – 26.03.2021 Zebrania/konsultacje
24 – 25.05.2021 konsultacje– informacja o zagrożeniach

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

– 14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej

– 2 listopada 2020r.

– 4 stycznia 2021r. – nieaktualne

-5 stycznia 2021r. – nieaktualne

-25,26,27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

– 4 czerwca 2021r.

– 24 czerwca 2021r.