Kadra pedagogiczna

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu

mgr Mirosław Klak, dyrektor

mgr Monika Borkowska, wicedyrektor

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

mgr Adam Armista, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Adriana Zawadzka-Til, nauczyciel wspomagający, język polski, rewalidacja

mgr Anna Skrodzka, język angielski

mgr Agnieszka Pempera, biologia, geografia, przyroda

mgr Dorocinkowski Łukasz

lic. Daria Kaźmierczak, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Grzegorz Socha, matematyka, informatyka

mgr Iwona Ludwiczak, pedagog, historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jadwiga Pawłowicz-Witkowska, język polski

mgr Magdalena Konieczna, język polski

mgr Katarzyna Wróblewska, wychowanie przedszkolne

mgr Lidia Bujnowska, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Danuta Łuczak, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Marzena Bielecka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, logopeda

mgr Michał Adamek, język niemiecki, świetlica

mgr Mirosław Klak, technika

mgr Monika Borkowska, chemia, logopeda

mgr Olga Kaczmarek, historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, świetlica

mgr Paulina Pawłowska,

mgr Renata Antkowiak, fizyka

mgr Robert Winiecki, muzyka, plastyka

mgr Violetta Sikorska-Pietrzak, edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Kłos, wychowanie przedszkolne

mgr Marika Białkowska, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, doradztwo zawodowe

mgr Jerzy Działak, świetlica

Kinga Skowrońska, wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Roszak, religia

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim

lic. Wioleta Krzyżaniak, wychowanie przedszkolne

mgr Elwira Fronczak, język angielski

mgr Blanka Piechowiak

mgr Izabela Kęsa-Klak, wychowanie przedszkolne

mgr Karolina Majewska, wychowanie przedszkolne

mgr Marta Anders, logopeda

lic. Marta Szwargot, wychowanie przedszkolne