Kadra pedagogiczna

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu

mgr Mirosław Klak, dyrektor

mgr Olga Kaczmarek, wicedyrektor

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

mgr Anna Skrodzka

mgr Tatsiana Kuzmianok, j. angielski

mgr Agnieszka Pempera, biologia, geografia, przyroda

mgr Łukasz Dorocinkowski, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

lic. Daria Kaźmierczak, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Grzegorz Socha, informatyka

mgr Małgorzata Nowak, matematyka

mgr Anna Słowik, matematyka

mgr Iwona Ludwiczak, pedagog, historia, wychowanie do życia w rodzinie

lic. Monika Piasecka

mgr Jacek Napierała, język polski

mgr Magdalena Konieczna, język polski

mgr Katarzyna Wróblewska, wychowanie przedszkolne

mgr Lidia Bujnowska, świetlica

mgr Danuta Łuczak, edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Bielecka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Michał Adamek, język niemiecki

mgr Mirosław Klak, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Borkowska, chemia,  edukacja wczesnoszkolna

mgr Olga Kaczmarek, historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka

mgr Paulina Pawłowska, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

mgr Agnieszka Mamczarz, nauczyciel wspomagający

mgr Renata Antkowiak, fizyka

mgr Robert Winiecki, muzyka, plastyka

mgr Violetta Sikorska-Pietrzak, edukacja wczesnoszkolna

mgr Marika Hermanowska, nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe, rewalidacja

lic. Kinga Skowrońska, wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Miczyńska, logopeda

lic. Marta Szwargot, wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Zagawa, psycholog

mgr Barbara Luter, religia

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim

mgr Wioleta Krzyżaniak, wychowanie przedszkolne

mgr Elwira Fronczak, język angielski

mgr Blanka Piechowiak

mgr Jolanta Kłos, wychowanie przedszkolne

mgr Izabela Kęsa-Klak, wychowanie przedszkolne, socjoterapia

mgr Karolina Majewska, wychowanie przedszkolne