Stołówka – opłaty

Opłata za II danie wynosi 4,50 zł.

Płatność za przebyty miesiąc do 20 każdego miesiąca na wskazane konto:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bytyniu ul. Szkolna 55, 64-542 Bytyń

nr konta opłaty za żywienie: 33 9072 0002 2002 0204 1311 0001

 

Wszelkie zmiany w zapisie dzieci na obiady (dopisanie dni/odpisanie dni/nieobecność) należy zgłaszać przez system Librus na skrzynkę pocztową intendenta (Katarzyna Kwiatek).

Zgłoszenia nieobecności dziecka na posiłku przyjmowane są najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8:00.
W przypadku gdy nieobecność nie zostanie zgłoszona, wówczas opłata za posiłek będzie naliczona.