Organizacja roku szkolnego – kalendarz

data

wydarzenie

1. 09. 2020 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31. 12. 2020 Zimowa przerwa świąteczna
4 –  17. 01. 2021 Ferie zimowe
1 – 6. 04. 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
25-27. 05.2021 Egzaminy ósmoklasisty
25. 06. 2021 Zakończenie rocznych zajęć