Organizacja roku szkolnego – kalendarz

data

wydarzenie

1. 09. 2022 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31. 12. 2022 Zimowa przerwa świąteczna
30. 01 –  12. 02. 2023 Ferie zimowe
6 – 10. 04. 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
23 – 25.05.2023 Egzaminy ósmoklasisty
23. 06. 2023 Zakończenie rocznych zajęć