Zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy na zebrania informacyjne, które odbędą się:

  • 30 sierpnia 2022 r. g. 17:00  – oddziały przedszkolne w Bytyniu, Publiczne Przedszkole w Gaju Wielkim;
  • 31 sierpnia 2022 r. g. 17:00 – klasa 1;
  • 1 września 2022 r. g. 17:00 – klasa 3;
  • 2 września 2022 r.:
    g. 17:00 prelekcja dla rodziców pt. „Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych w zakresie kształcenia właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych” – prowadzenie p. Małgorzata Biskup,
    g. 17:40 spotkanie z wychowawcami klas 2 oraz 4-8.

 

 

Opublikowano w Oddziały przedszkolne, Przedszkole, Szkoła Podstawowa.