Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa

Hanna Marlière – Przewodnicząca

Karol Witkowski – sekretarz
Monika Buszkowska – skarbnik
Marta Pisarczyk – członek
Alicja Pisarczyk – członek
Paulina Bekas – członek
Katarzyna Ochla – członek