Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22

– Anna Palszys, Przewodnicząca
– Angelika Woźniak-Gorzelniak, zastępca przewodniczącego
– Roksana Kłossok, sekretarz
– Katarzyna Mocha, skarbnik
– Agnieszka Olejniczak, członek
– Magdalena Królik, członek
– Hanna Antoniewska, członek
– Paulina Kozłowska, członek
– Magdalena Kubiaczyk, członek

Szanowni Państwo,
Chciałabym w imieniu Rady Rodziców naszej szkoły prosić o dokonywanie wpłat na fundusz rady rodziców.
Pieniądze są wykorzystywane na zaspokojenie dóbr wszystkich uczniów. W poprzednich latach dzięki Waszej hojności udało się nam zakupić nagrody na szkolne konkursy, upominki na zakończenie roku szkolnego. Środki finansowe wykorzystujemy również do organizacji festynu rodzinnego, ogniska czy imprez oraz dofinansujemy wycieczki naszych pociech i na wiele innych inwestycji związanych z naszymi dzieciaczkami.
Rada Rodziców pragnie poinformować, że kwota składki równa się 50 złoty. W przypadku uczęszczania drugiego z rodzeństwa do szkoły stawka wynosi 25 złoty, a przy trójce lub więcej dzieci są zwolnione.
Oczywiści składka jest sugerowana i nieobowiązkowa. Kochani rodzice, pamiętajcie, że pieniądze pośrednio lub
bezpośrednio trafiają do naszych dzieci. Ich dobro jest dla nas najważniejsze!
Wpłat można dokonywać do skarbników klasowych, a oni są proszeni o przekazanie ich do sekretariatu szkoły, skąd zostaną odebrane przez skarbnika rady rodziców. Wpłaty powinny być opisane z imienia i nazwiska oraz klasą ucznia.
Z poważaniem,
Rada Rodziców