Rada Rodziców – Przedszkole

Szanowni Państwo,
Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim reprezentuje interesy wszystkich Państwa. Nasze działania mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa. Zamierzamy wspierać różne przedszkolne akcje i inicjatywy. Pragniemy prowadzić stały dialog z Dyrekcją placówki oraz nauczycielami, by w najbardziej efektywny i najprzyjemniejszy sposób nasze dzieci spędzały czas w przedszkolu. Decyzją Rady Rodziców została ustalona wysokość składki w kwocie 20 zł od pierwszego dziecka, 15 zł od drugiego i kolejnego dziecka w przedszkolu (składka miesięczna). Kwota ta przeznaczona jest na wyjazdy, teatrzyki, koncerty, upominki okolicznościowe i inne potrzeby dzieci. Poniżej numer konta do wpłat:
Santander Bank Polska 34 1090 1362 0000 0001 4859 5131

z dopiskiem w tytule wpłaty – wpłata na RR 2021/2022, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy do której uczęszcza.
W przypadku gdy kwota należności stanowi zbyt duże obciążenie finansowe prosimy o złożenie wniosku do Przewodniczącego Rady Rodziców o obniżenie lub chwilowe zwolnienie z opłat. Prosimy pamiętać, że fundusze zgromadzone przez RR służą w całości Państwa dzieciom, w związku z tym prosimy o dokonywanie regularnych wpłat.
Informacje o funkcjonowaniu Rady Rodziców, rozliczeniach finansowych oraz planowanych akcjach będziecie mogli Państwo znaleźć na stronie internetowej przedszkola oraz aplikacji KidsUp.

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców

……………………………………………………………………………………………………….

Agnieszka Fechner – przewodniczący
– zastępca przewodniczącego
– skarbnik