Rada Rodziców – Przedszkole

Andrzej Czajczyński – przewodniczący
Aleksandra Grandke – zastępca przedodniczącego
Bogumiła Skrzypczak – sekretarz
Anna Torba – skarbnik