Rada Rodziców – oddziały przedszkolne

 

Szanowni Rodzice,

 

Zgodnie z ustaleniami zebrania Rodziców w dniu 03.09.2019, w tym roku wpłat

w wysokości 15 zł proszę dokonywać na konto o numerze podanym poniżej.

Kwota 5 zł wędruje natomiast do Wychowawczyni grupy, Pani Katarzyny Wróblewskiej.

Jeśli ktoś nie ma możliwości dokonania wpłaty na konto, wyjątkowo można posiłkować się wpłatami w kopertach 🙂 .

Proszę, aby wpłaty były opatrzone imieniem i nazwiskiem dziecka, oraz miesiącem/miesiącami za jakie dokonywana jest opłata.

Pełnomocnikami do konta będą Panie Agnieszka Taisner (grupa 6-latków) oraz Magdalena Sadalska (grupa 3-latków).

Ponadto, w każdej grupie Panie Agnieszka oraz Magdalena będą zbierały środki na RR

w sposób uzgodniony na zebraniach poszczególnych grup.

Po raz kolejny liczę na owocną współpracę 🙂

Hanna Antoniewska

 Dane do przelewów:

 Hanna Antoniewska

ul. Bursztynowa 16

64-542 Bytyń

 

16 9072 0002 3002 0204 1340 0001