Organizacja roku szkolnego – kalendarz

data

wydarzenie

2. 09. 2019 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31. 12. 2019 Zimowa przerwa świąteczna
27. 01 – 9. 02. 2020 Ferie zimowe
9 – 14. 04. 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
16-18. 06.2020 Egzaminy ósmoklasisty
26. 06. 2020 Zakończenie rocznych zajęć