Organizacja roku szkolnego – kalendarz imprez

Plan pracy szkoły

 

Cel: rozbudzenie u uczniów wewnętrznej motywacji do nauki i rozwoju poprzez udział w Konkursie o puchar Dyrektora „Klasa na medal” i działaniach szkoły.

 

I edycja Konkursu  „Klasa na medal

o Nagrodę Dyrektora Szkoły

w roku szkolnym 2022/2023

 

Organizator:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu.

 

Koordynator:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. A.Fiedlera w Bytyniu.

Cel główny:

Wyłonienie najlepszej klasy na poszczególnych poziomach.

 

Cele szczegółowe:
– motywowanie do systematycznej i efektywnej nauki,

– integracja zespołów klasowych,

– kształtowanie umiejętności zgodnego współzawodnictwa w grupie,

– uczenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,

– promowanie postaw przedsiębiorczości i gospodarności,

– promowanie postaw charytatywnych,

– zachęcanie do przyjmowania ról i zadań ważnych dla klasy i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ich wykonanie,

– uwrażliwienie na porządek i estetykę miejsc,

– rozwijanie umiejętności gospodarowania swoim wolnym czasem z korzyścią dla zespołu.

 

Regulamin:

 

 1. Konkurs rozpoczyna się 15września 2022 r. i trwa do 31 maja 2023
 2. Rywalizacja odbywa się na wszystkich poziomach klas.
 3. W klasach IV-VIIIkonkurs obejmuje:
 4. Wyniki nauczania (I semestr).
 5. Wyniki ocen zachowania (I semestr)
 • Ocena czytelnictwa w miesiąculistopadzie i marcu. (w przeliczeniu w 1 ucznia)
 1. Najmniejsza liczba uwag w miesiącu październiku i maju. (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 2. Udział (procent) osób poszczególnych klas w wybranych konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 3. Frekwencję na lekcjach – spóźnienia (do 28kwietnia 2023 r, w przeliczeniu na 1 ucznia)
 • Klasa naszą wizytówką. Ocena najładniejszej dekoracji świątecznej w miesiącu grudniu.
 • Klasa naszą wizytówką. Ocena estetyki klasy raz w semestrze.
 1. Logo klasy. Ocena pomysłowości i estetyki wykonania (listopad).
 2. Ocena znajomości hymnu szkoły.(październik)
 3. Liczba osób ubrana w strój galowy na apel z okazji 11 listopada. (procent)
 • Ilość zebranych kasztanów w akcji „Kasztanobranie” (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 • Ilość zebranych darów w akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolne Koło Caritas np ilość nakrętek. (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 • Ilość zebranych pieniędzy w akcji „Góra gorsza” (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 1. Ocena ustawienia klasy w parach po dzwonku(wybrany tydzień)
 • Ocena przygotowania do lekcji WF. (ilość braków stroju w danej klasie w miesiącu grudniu, procent)
 • Liczymy ilość braków stroju w danej klasie w miesiącu grudzień.
 • Udział w wybranych akcjach Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. W klasach I-III konkurs obejmuje:
 2. Frekwencję na lekcjach – spóźnienia (do 28kwietnia 2023 w przeliczeniu na 1 ucznia)
 3. Klasa naszą wizytówką. Ocena najładniejszej dekoracji świątecznej w miesiącu grudniu.
 • Klasa naszą wizytówką. Ocena estetyki klasy raz w semestrze.
 1. Ilość zebranych kasztanów w akcji „Kasztanobranie” (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 2. Ilość zebranych darów w akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolne Koło Caritas np ilość nakrętek. (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 3. Liczba osób ubrana w strój galowy na apel z okazji 11 listopada. (procent)
 • Ocena czytelnictwa raz na II (w przeliczeniu na 1 ucznia)
 • Ocena przygotowania do lekcji WF. (ilość braków stroju w danej klasie w miesiącu grudniu, procent)
 1. Udział w wybranych akcjach Samorządu Uczniowskiego
 2. W każdej kategorii za uzyskane wyniki zostaną przyznane punkty:
  klasy 1-3od 1 do 3,
  klasy 4-8 od 1 do 4.
 3. Do ocen gazetek i plakatów i estetyki klasy zostaje powołana komisja w składzie: p. Klak, p.M. Miczyńska, p. A. Hynek, oraz dwóch członków SU.
 4. Punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach podliczają opiekunowie SU.
 5. Informacje o przebiegu rywalizacji i uzyskanych punktach w klasyfikacji zamieszczone zostaną na gazetce SU.

Zwycięska klasa na poziomie klas I-III otrzyma dyplom, Puchar Dyrektora Szkoły (przechodni) oraz darmowy wyjazd na kręgle, a zwycięska klasa na poziomie klas IV-VIII otrzyma dyplom dla klasy, Puchar Dyrektora Szkoły (przechodni) oraz wyjazd na basen (Termy Tarnowskie)

 

Projekty, konkursy, imprezy w roku szkolnym 22/23

 

wydarzenie

termin

osoba odpowiedzialna

Sprzątanie świata. wrzesień SU
Konkurs szkolny „Jestem częścią mojej planety”kl.1-3 wrzesień V. Pietrzak-Sikorska
Konkursy kuratoryjne: matematyka, biologia, fizyka, chemia, historia, j,polski październik/listopad nauczyciele przedmiotowcy
Dzień tabliczki mnożenia październik A. Słowik, M. Nowak
Spotkanie z wolontariuszami ze schroniska w Grzebienisku październik A. Pempera
Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych   O. Kaczmarek
Dzień zdrowego śniadania – uczniowie wspólnie przygotowują

zdrowe śniadanie.

8 listopada Zespół matematyczno-przyrodniczy
Andrzejki listopad SU
Święto Niepodległości listopad Iwona, Olga
“Wylosuj Anioła” – dzieci piszą kartki z życzeniami dla dzieci w szpitalu

onkologicznym Fundacja „Gdy Liczy się Czas” Lublin

https://www.zwrotnikraka.pl/akcja-wylosuj-aniola-wyslij-kartke-chorego-dziecka/

grudzień Zespół matematyczno-przyrodniczy
VI Międzyszkolny Konkurs Bożonarodzeniowy. grudzień M. Klak
Konkurs szkolny „Na tropie ginących zawodów”kl. 1-3 styczeń Marika Hermanowska
VI Międzyszkolny konkurs kolęd i pastorałek styczeń M.Klak R. Winiecki
Dzień Nauki Polskiej luty Antkowiak
„Konkurs logicznego myślenia” kolejna edycja kl. 1-3 marzec V.Pietrzak-Sikorska
Konkurs Matematyczny KANGUR marzec A. Słowik, M. Nowak
Konkurs recytatorski „W świecie zwierząt” kl.1-8 marzec M. Borkowska
Projekt „Jestem wyjątkowy, bo…” marzec Zespół wychowawczy”
Konkurs ekologiczny dla klas IV – VIII kwiecień A. Pempera

 

Konkurs „Moja super rodzina”kl. 1-3 maj D. Łuczak
Konkurs na najlepszy MEM maj SU
Projekt teatralny „Przystanek kultura” Cały rok M.Konieczna
Projekt „Sportowe zmagania” Cały rok Zespół humanistyczny.