Kadra pedagogiczna

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytyniu

mgr Mirosław Klak, dyrektor

mgr Monika Borkowska, wicedyrektor

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

mgr Adam Armista, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

mgr Adriana Zawadzka-Til, język polski, rewalidacja

mgr Adrianna Czelusta, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Agata Schulz, edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Skrodzka, język angielski

mgr Bartosz Trochimowicz, religia

mgr Bożena Malinowska, biologia

mgr Dorocinkowski Łukasz, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Grzegorz Socha, matematyka, informatyka, rewalidacja

mgr Iwona Ludwiczak, pedagog, historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jadwiga Pawłowicz-Witkowska, język polski

mgr Katarzyna Wróblewska, wychowanie przedszkolne

mgr Lidia Bujnowska, edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Danuta Łuczak, wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Nowak, świetlica

lic. Marta Szwargot, wychowanie przedszkolne

mgr Marzena Bielecka, nauczyciel wspomagający, rewalidacja, logopeda

mgr Michał Adamek, język niemiecki, świetlica

mgr Mirosław Klak, technika

mgr Monika Borkowska, chemia, logopeda

mgr Olga Kaczmarek, historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, świetlica

mgr Paulina Pawłowska,

mgr Renata Antkowiak, fizyka

mgr Robert Winiecki, muzyka, plastyka

mgr Violetta Sikorska-Pietrzak, edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele Publicznego Przedszkola w Gaju Wielkim

mgr Alina Wargacka, wychowanie przedszkolne

mgr Anita Kliczykowska, język angielski

mgr Blanka Piechowiak

mgr Izabela Kęsa-Klak, wychowanie przedszkolne

mgr Jolanta Kłos, wychowanie przedszkolne

mgr Karolina Majewska, wychowanie przedszkolne

mgr Marika Białkowska, wychowanie przedszkolne, rewalidacja

mgr Marta Anders, logopeda

mgr Mirosława Ogrodnik