Marcowa Akademia Kompetencji Kluczowych

Kolejny miesiąc upłynął nam na realizacji projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych”. Tym razem rozwijaliśmy kompetencje społeczne, osobiste i w zakresie uczenia się.

Uczniowie klasy VII, poznali kolejną metodę przyswajania i utrwalania materiału edukacyjnego. Na lekcjach historii wykorzystano techniki z zakresu myślenia wizualnego. Temat: Narodziny faszyzmu i nazizmu, przedstawiono w formie notatki graficznej. Zajęcia wzbogacono projekcją filmu oraz notatką, w której ważne informacje zakodowano odpowiednimi kolorami. Uczniowie zainteresowali się tworzeniem rysnotek, wyrazili pozytywną opinię na temat nowej metody uczenia się.
Na lekcji z wychowawcą uczniowie klasy VII zastanawiali się nad tym, czy wolontariat może być kluczem do kariery? Zastanawiali się, jak wolontariat pomaga w znalezieniu pracy? Uczniowie metodą burzy mózgów wskazali zalety płynące z wolontariatu: rozwój kompetencji miękkich, umiejętność planowania i organizacji czasu. Uczniowie na forum dzielili się własnymi doświadczeniami zdobytymi dzięki działalności w ZHP i Szkolnym Kole Caritas. Grupy uczniów w formie prezentacji przedstawiło, w jaki sposób organizacje non-profit wspierają kompetencje osobiste i społeczne.

Iwona Ludwiczak

W marcu, w ramach kształtowania kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, zapoznałam uczniów klasy 4 i  8 z elementami myślenia wizualnego.
Myślenie Wizualne to myślenie obrazami, wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Pozwala naszemu umysłowi przetwarzać różne informacje w sposób nielinearny. Notowanie graficzne to z angielskiego sketchnoting, czyli sketch (szkic) – noting (notowanie).
Ósmoklasiści wykorzystali poznaną metodę do zaprezentowania właściwości i zastosowania etanolu oraz szkodliwości etanolu na organizm ludzki. Przy okazji doskonalili umiejętność wyszukiwania informacji i ich selekcjonowania. Czwartoklasiści w sposób graficzny przedstawili swoje ulubione zajęcia, potrawy, zainteresowania i zwierzęta. Do zabawy  włączyli się także rodzice.

Monika Borkowska

W marcu, w ramach kształcenia „Kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się”, uczniowie klasy 2 kodowali kolorem. W trakcie edukacji matematycznej, rozwiązując zadania z treścią, oznaczali kolorami dane i pytania, natomiast czytając opowiadania podczas edukacji polonistycznej, wyodrębniali kolorami czas i miejsce akcji, bohaterów, niezrozumiałe słowa, morał. Uczniowie rozwiązując zadania bardzo często współpracowali ze sobą, dyskutowali i wspólnie szukali rozwiązania.

Violetta Pietrzak-Sikorska

W ramach rozwijania kompetencji w zakresie uczenia się,  uczniowie klasy IV, VI, i VIII wykonali mapy myśli dotyczące obecnie realizowanych zagadnień.

Anna Skrodzka

Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie angażowali się w sposób twórczy, sterowali własnym  rozwojem sprawności fizycznej, umiejętności rekreacyjnych, zachowań  wolnoczasowych i zdrowotnych (rozgrzewka, wymyślanie zabaw). Omawialiśmy zasady aktywnego wypoczynku, uczniowie opracowali również rozkład dnia uwzględniając proporcje między nauką, wypoczynkiem a wysiłkiem fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku w efektywnym wykonywaniu swojej pracy. Uczniowie również doskonalili swoje umiejętności w organizacji aktywności ruchowej.

Daria Kaźmierczak

W marcu na lekcjach historii rozwijanie były kompetencje społeczne, osobiste oraz w zakresie uczenia się. Uczniowie klas IV, VI i VIII wykonywali notatki graficzne i mapy myśli dotyczące aktualnie realizowanych treści. Powstały notatki na temat: żołnierzy wyklętych, Jana Zamoyskiego, Tadeusza Kościuszki oraz Polskiego Października 1956.  Dodatkowo uczniowie klasy VI stworzyli „Powtórkowy bank pytań” wykorzystując do tego Padlet. Do każdego omawianego tematu przygotowywali pytania oraz odpowiedzi. Tym samym przygotowali sobie świetną bazę powtórkową przed sprawdzianem. Uczniowie klasy VIII przygotowywali również notatki linearne, oznaczając daty, postaci, przyczyny i skutki odpowiednim kolorem.
Na lekcji z wychowawcą w klasie VI zrealizowałam cykl zajęć na temat motywacji i umiejętności uczenia się. Rozmawialiśmy o tym, co motywuje uczniów do działania,  tworzyliśmy planery, które miały pomóc uczniom zorganizować tydzień, metodą burzy mózgów wymieniliśmy największych „pożeraczy czasu”. Nie zabrakło również przykładów na efektywną i skuteczną naukę. Zadaniem uczniów było wykorzystanie przynajmniej jednej z poznanych technik na zajęciach z innych przedmiotów. Poza tym rozwijaliśmy także kompetencje osobiste. Rozmawialiśmy o naszych mocnych i słabych stronach, umiejętnościach i zainteresowaniach. Uczniowie na kartkach wypisywali swoje supermoce, które później sfotografowali. Z zebranych zdjęć powstał film „SuperMoce klasy 6”: https://www.canva.com/design/DAEZmgRSx6c/88LnjBTiTQisUvRO62L8ig/watch?utm_content=DAEZmgRSx6c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Olga Kaczmarek

W ramach kompetencji kluczowych społecznych, osobistych i uczenia się uczniowie klasy 1:
– rozmawiali o przyjaźni, o trwałym moście przyjaźni na podstawie opowiadania „Most chochlików”, określali kto może być przyjacielem i co z nim robimy;
– uczestniczyli na zajęciach w zabawach opartych na współzawodnictwie;
– rozmawiali o emocjach;
– rozwijali zainteresowania czytelnicze – odwiedziny w szkolnej bibliotece i sportowe – zajęcia karate, fotograficzne – nadejście wiosny;
– dzielili się wiedzą i zdobywali wiadomości od innych dzieci podczas pracy w grupach – planujemy wycieczkę;
– obchodzili Dzień Kobiet, brali udział w akcji Światowego Dnia Autyzmu;
– zorganizowali  śniadanie wielkanocne i rozmawiali o tradycjach wielkanocnych;
– brali udział w Konkursie Logicznego Myślenia i w Konkursie „Mam talent”.

Danuta Łuczak

Realizacja treści kompetencji społecznych i osobistych odbywa się nieustannie w przedszkolu. Poprzez nasze zabawy dzieci rozwijają komunikację tak potrzebną do tego, aby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Na zdjęciach uwidoczniono, w jaki sposób rozwijamy powyższą kompetencje. Dzieci m.in. odgrywały scenki np. u lekarza, chłopiec opowiadał to co widzi na ilustracji, a reszta grupy słuchając go uważnie rysowała według jego wskazówek. Telefon z kubeczków umożliwił dzieciom opowiedzenie tego co działo się w danym dniu w przedszkolu. Gra podłogowa nauczyła moich podopiecznych, że należy z honorem przegrywać, oraz przypomnieliśmy sobie zasady dobrego zachowania w przedszkolu. Potrafimy też nazywać emocje i właściwie interpretować zachowanie innych.
Podczas zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych również rozwijam kompetencje społeczne zaburzone u dzieci z autyzmem. Nieustannie prowadzę z uczniem dialog, czasem monolog, by zmusić go rozmowy. Najbardziej lubi zabawę „Kim Jestem?” oraz wszelakiego rodzaju scenki, w których wykorzystuję eksponaty przyniesione z domu. Spodobał mu się czytnik do kart kredytowych, który wykonałam z kartonika.

Marzena Bielecka

Uczniowie klasy 3 rozwijali umiejętność pracy w grupach. Za pomoc posłużyła mata do kodowania, która została podzielona na cztery stacje z różnymi aktywnościami . Każda grupa miała wykonać zadanie. Po rozwiązaniu następowała zmiana stacji i aktywności. Wszyscy byli zaangażowani i aktywni. Każda z grup wspierała się w działaniu bo wiedziała, że każdy z nich jest ważny i  decyduje o finalnym efekcie.

Lidia Bujnowska

Podczas lekcji języka niemieckiego bardzo często stosujemy oznaczanie kolorami oraz wizualizację.

Michał Adamek

Klasa 6 na lekcjach techniki postawiła na rozwijanie umiejętności uczenia się. Uczniowie otrzymali zakres materiału plus film, na podstawie których przygotowali samodzielnie cele lekcji, notatkę oraz rozwiązali ćwiczenie. Tematem były zdobycze nowoczesnej techniki, szczególnie zastosowanie robotów. Również grupa uczniów z klasy 6 przygotowała prezentację na temat działania i zastosowania chłodziarki i zamrażarki, którą przedstawiła klasie. Wspólna praca doskonale rozwija kompetencje społeczne poprzez umiejętność pracy w grupie.
Chętni uczniowie klasy 4 w ramach lekcji techniki, przy okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, otrzymali instrukcję wykonania wiszących pisanek, na podstawie których musieli je samodzielnie wykonać. Zadanie to oprócz rozwijania umiejętności uczenia się, również kształtowało osobisty rozwój.
Na religii klasa 8 samodzielnie wykonała prezentacje drogi krzyżowej.

Mirosław Klak

Droga Krzyżowa 1
Droga Krzyżowa 2
Droga Krzyżowa
Zasady użytkowania chłodziarki_zamrażarki

W miesiącu marcu poznawaliśmy techniki uczenia się i szybkiego wyszukiwania najważniejszych informacji. Uczniowie klasy VI i VII na lekcjach biologii i geografii pracowali z tekstem, w którym kolorami zaznaczali odpowiednie  informacje. W ten sposób klasa VI pracowała z tekstem dotyczącym biologii salamandry plamistej, natomiast klasa VII pracowała z tekstem dotyczącym zanieczyszczeń. Taka metoda znacznie ułatwiła zapamiętanie najważniejszych informacji. Na lekcji poświęconej ośrodkowemu układowi nerwowemu klasa VII pracowała tworząc mapę myśli. Metoda ta  znaczne ułatwiła zapamiętanie poznanych treści i umożliwiła usystematyzowanie wiadomości na ten temat.

Agnieszka Pempera

W ramach lekcji muzyki uczniowie wykonywali notatki z lekcji w formie kolorowych map myśli, które powinny im pomóc zapamiętać ważne fakty związane z tematem.

Robert Winiecki

 

Opublikowano w Szkoła Podstawowa.